Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website. Op de inhoud en het gebruik van tweedehandsmeubel.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van tweedehandsmeubel.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. tweedehandsmeubel.nl behoudt zich het recht voor tweedehandsmeubel.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op tweedehandsmeubel.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van tweedehands.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan tweedehandsmeubel.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan tweedehandsmeubel.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van tweedehandsmeubel..nl, mag niets van tweedehandsmeubel.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van tweedehandsmeubel.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op tweedehandsmeubel.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. tweedehandsmeubel.nl spant zich in om de informatie op tweedehandsmeubel.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Tweedehandsmeubel sluit iedere aansprakelijkheid voor op tweedehandsmeubel.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op tweedehandsmeubel.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Tweedehandsmeubel sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op tweedehandsmeubel.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Tweedehandsmeubel spant zich in om tweedehandsmeubel.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van tweedehandsmeubel.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op tweedehandsmeubel.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan tweedehandsmeubel .tweedehandsmeubel biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door tweedehandsmeubel worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op tweedehandsmeubel.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar tweedehandsmeubel .nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van tweedehandsmeubel.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?